THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
314 S Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804 • Phone: (714) 491-0366 • Fax: (714) 491-0378

Các lớp đang được mở

 • 01 - BINT 410 - THƯ HÊ-BƠ-RƠ (3) (Spring, 2024) - Rev. Nguyễn Thỉ

  Monday 7-10pm. Môn học nghiên cứu giải kinh thư Hêbơrơ, đặc biệt nhấn mạnh về trước giả, sự cám dỗ đặc biệt của độc giả, sự sử dụng Cựu ước cũng như sự vượt trổi của Đấng Christ là Sinh tế và là Thầy tế lễ Thượng phẩm, sự viên mãn của Ngài, cùng ý nghĩa của đức tin và sự kiên nhẫn. Môn nhiệm ý cho các Chương Trình có học vị.

 • 02 - BINT 437 - THƯ TÍN CỦA GIĂNG (Spring, 2024) - Rev. Nguyễn Sỹ Thuận

  Tuesday 7-10pm - Johannine Writings (3). Giáo sư Nguyễn Sỹ Thuận. Môn học nghiên cứu giải kinh ba bức thư của Sứ đồ Giăng, được viết từ năm 85 đến năm 100 SC. Thư thứ nhất được viết như một bài giảng, giúp củng cố niềm tin và nếp sống đạo. Thư thứ hai gửi cho “bà được chọn” và các con của bà. Thư thứ ba, gửi cho một người tên là Gai-út, kể về hai hình ảnh trái ngược Đi-ô-trép và Đê-mê-triu. Môn nhiệm ý cho các chương trình có học vị.

 • 03 - THEO 210/512 - THẦN HỌC II (3) (Spring, 2024) - Rev. Lê văn Kiêm

  Tuesday 7-10pm-. Khóa học nghiên cứu về con nguời, sự tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, bản chất, sự sa ngã và ảnh hưởng của tội lỗi trên chủng tộc, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bao gồm thân vị và công việc của Đấng Christ. Nhấn mạnh về áp dụng sự cứu rỗi trên con nguời bao gồm sự kêu gọi, tái tạo, xưng công chính, thánh hóa và kiên định.

 • 04 - MISS 230 - WORLD MISSIONS (3) (Spring, 2024) - Rev. Trần Nghị

  Wednesday 7-10pm. An introduction to the biblical-theological foundation, the historical development, cross-cultural dimension and anthropological perspective of contemporary world missions. Attention is given to recent developments in Church-mission strategy and to future projection. Môn bắt buộc cho các Chương Trình có học vị.

 • 05 - BIBL 222/517 GIẢI KINH (3) (Spring, 2024) - Rev. Phan Trần Dũng

  Wednesday 7-10pm. Tổng quan về lịch sử của sự giải nghĩa Kinh Thánh và phần giới thiệu những nguyên tắc giải nghĩa và áp dụng Thánh Kinh. Môn học được soạn nhằm đáp ứng cho cả phương diện lý thuyết và thực hành của sự giải kinh. Điều kiện tiên quyết: BIBL 201 hoặc BIBL 212.

 • 06 - BILA 430 - HY BÁ LAI MỤC VỤ I (3) (Spring, 2024) - Rev. Phan Trần Dũng

  Thursday 7-10pm. Giới thiệu mẫu tự Hy bá lai, ngữ vựng, văn phạm một cách có hệ thống, sử dụng những bài tập rút ra từ Cựu ước. Môn bắt buộc cho các Chương Trình Thần học.

 • 07 - BILA 617 - GIẢI KINH CỰU ƯỚC NHẬP MÔN (3) (Spring, 2024) - Rev. Nguyễn Kỳ Phú

  Thursday 7-10pm. Giới thiệu những lãnh vực nghiên cứu từ ngữ, phê bình bản văn, và cú pháp Hy bá lai. Các phần chọn lọc trong Kinh Thánh Cựu ước bản Hy bá lai về lịch sử và văn thơ sẽ được dịch với phần phân tích từ ngữ và phương pháp quy nạp về văn phạm và cú pháp. Sinh viên được huấn luyện để sử dụng những phương tiện giải kinh chính. Phải học BILA 430 và 431 trước. Môn bắt buộc cho Cao Học Thánh Kinh.

 • 08 - LSHT 450 - LỊCH SỬ VÀ TƯ TƯỞNG HỘI TRUYỀN GIÁO PHƯỚC ÂM LIÊN HIỆP (3) (Spring, 2024) - Rev. Lê Ngọc Trai

  Friday 7-10pm. Nghiên cứu tổng quát về tổ chức Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp từ khi được hình thành cho đến ngày nay. Nhấn mạnh đặc biệt đến bối cảnh, căn nguyên, giáo lý, cơ cấu và chính sách của Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp tại Hoa kỳ. Môn bắt buộc cho các Chương Trình Cử Nhân.

 • 09 - BIBL 332 - LIFE OF CHRIST (3) (Spring, 2024) - Rev. Nguyễn Nhân Tâm

  Saturday 7-10am. A comprehensive study of the earthly life and ministry of the Lord Jesus Christ. The course focuses on the thematic and chronological view of Christ’s life and ministry providing an interpretation of key events, discourses and their practical application. Môn bắt buộc cho các Chương Trình có học vị


Tiến trình nhập học

Ứng viên ghi danh nhập học tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất:

 • 1. Đơn ghi danh, ảnh chân dung (2in x 2in), những văn bằng – chứng chỉ (nếu có), và lệ phí ghi danh $50 (không bồi hoàn)
 • 2. Điền Phiếu Xin Chuyển Điểm để xin học bạ chính thức (official transcript) từ các Trường mà ứng viên theo học sau khi tốt nghiệp Trung học, gửi trực tiếp đến Văn phòng Viện.
 • 3. Thư giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương của ứng viên hoặc của vị Giám sát Khu vực gửi trực tiếp cho Viện. ( English Version, Bảng Tiếng Việt )
 • 4. Thư giới thiệu của một Nhân sự biết rõ ứng viên gửi trực tiếp cho Viện. ( English Version, Bảng Tiếng Việt )

Ứng viên ghi danh học dự thính tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất:

 • 1. Đơn ghi danh, ảnh chân dung (2in x 2in), những văn bằng – chứng chỉ (nếu có), và lệ phí ghi danh $50 (không bồi hoàn)
 • 2. Thư giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương của ứng viên hoặc của vị Giám sát Khu vực gửi trực tiếp cho Viện. ( English Version, Bảng Tiếng Việt )
Tạo tài khoản để ghi danh