THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
314 S Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804 • Phone: (714) 491-0366 • Fax: (714) 491-0378

Các lớp đang được mở

 • 01 - MINS 304/610 - TUYÊN ĐẠO PHÁP II (3) (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Thỉ

  Monday 7-10pm - Homelitics II (3 credits) - Môn học tăng cường kỹ năng giảng dạy. Sinh viên sẽ được học những cách giảng khác nhau và sẽ đạt được kinh nghiệm trong việc sửa soạn, giảng và nhận xét nhiều loại bài giảng khác nhau. Bài giảng trong những cơ hội đặc biệt như hôn lễ, tang lễ, những ngày lễ lớn cũng sẽ được thảo luận. Thực tập thu băng bài giảng, tự đánh giá và những lời phê bình của giáo sư và bạn hữu sẽ giúp sinh viên phát triển gia tăng sự thành thạo trong kỹ năng mục vụ nầy. Phải học MINS 304 trước. Môn bắt buộc cho tất cả các chương trình có học vị.

 • 02 - MINS 320/670 - TRUYỀN GIẢNG & MÔN ĐỒ HÓA (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Kỳ Phú

  Tuesday 7-10pm - Evangelism and Discipleship (3 credits) - Những nguyên tắc Thánh Kinh và thực hành chứng đạo, môn đồ hóa. Lớp học sẽ tìm cách phát triển những kỹ năng về cá nhân chứng đạo, quyết định chiến lược cho mục vụ môn đồ hóa, và khảo sát về lý thuyết lẫn thực hành những mục vụ của nhóm nhỏ. Môn nhiệm ý cho các chương trình có học vị.

 • 03 - Thần học Hệ thống I (Fall, 2023) - Rev. Lê văn Kiêm

  Tuesday 7-9pm

 • 04 - BINT 131 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO (Fall, 2023) - Prof. Lê Thị Hồng Ân

  Wednesday 7-10pm - New Testament Survey (3 credits) - Lược khảo các sách và các chủ đề của Tân ước. Đặc biệt nhấn mạnh vào cuộc đời của Chúa Jesus , vai trò của Phao Lô và cách các sách Tân ước liên hệ đến sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên. Môn bắt buộc cho các chương trình có học vị.

 • 05 - LSHT 378 - LỊCH SỬ HỘI THÁNH II (Fall, 2023) - Rev. Lê Tân

  Thursday 7-10pm - Church History II (3 credits) - Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những giới thiệu căn bản về sự phát triển của Hội Thánh Cơ Đốc từ khi giáo hội được cải chánh cho đến ngày nay. Môn bắt buộc cho tất cả các chương trình có học vị.

 • 06 - Thần học Hiện đại (Fall, 2023) - Rev. Lê văn Kiêm

  Thursday 7-10pm

 • 07 - BITH 727 - THẦN HỌC TÂN ƯỚC (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Sỹ Thuận

  Friday 7-10pm - New Testament Theology (3 credits) - Nghiên cứu các chủ đề chính của Thần học Tân ước, những đóng góp đặc biệt của các tác giả Thánh Kinh, sự hiệp nhất và phân hóa bên trong việc công nhận Thánh Kinh Tân ước. Môn bắt buộc cho chương trình Cao Học Thánh Kinh.

 • 08 - MINS 108 - KINH NGHIỆM PHỤC VỤ (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Anh Tài

  Friday 7 -10pm -Serving Experience (3 credits) - Rev. Nguyễn Anh Tài, Rev. Lê Vĩnh Thạch, Rev. Trần Nghĩa - Những nguyên tắc Thánh Kinh và thực hành các mục vụ trong Hội Thánh: lãnh đạo, giảng dạy, tư vấn, huấn luyện, môn đồ hóa theo gương của Chúa Jesus. Lớp học sẽ giúp phát triển những kỹ năng về tổ chức hành chánh, điều hành công việc Hội Thánh, và khảo sát về lý thuyết lẫn thực hành những mục vụ khác. Môn nhiệm ý cho tất cả các chương trình có học vị.

 • 09 - CHED 551/680 - YOUTH MINISTRY (Bilingual) (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Nhân Tâm

  Saturday 9am -12pm - Mục Vụ Thanh Niên (3 credits) - An introduction to junior and senior high youth education in the local Church, primarily focusing on Vietnamese-American adolescent culture. Attention is especially given to the foundational themes of background, aims, principles, personnel, and strategies/methods of youth ministry. Student observation, research, and oral presentation skills provide essential, experiential components of this course. Môn nhiệm ý cho tất cả các chương trình có học vị.

 • 10 - Cuộc Đời Chúa Cứu Thế I (Fall, 2023) - Rev. Trần Nghĩa

  Saturday 4:30-6:00pm

 • 11 - Hy-văn II (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Kỳ Phú

  Sunday 6:30pm

 • 12 - Thần Học Mở Rộng, Q.5 (Fall, 2023) - Rev. Nguyễn Thành Nguyên

  Sunday 5PM


Tiến trình nhập học

Ứng viên ghi danh nhập học tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất:

 • 1. Đơn ghi danh, ảnh chân dung (2in x 2in), những văn bằng – chứng chỉ (nếu có), và lệ phí ghi danh $50 (không bồi hoàn)
 • 2. Điền Phiếu Xin Chuyển Điểm để xin học bạ chính thức (official transcript) từ các Trường mà ứng viên theo học sau khi tốt nghiệp Trung học, gửi trực tiếp đến Văn phòng Viện.
 • 3. Thư giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương của ứng viên hoặc của vị Giám sát Khu vực gửi trực tiếp cho Viện. ( English Version, Bảng Tiếng Việt )
 • 4. Thư giới thiệu của một Nhân sự biết rõ ứng viên gửi trực tiếp cho Viện. ( English Version, Bảng Tiếng Việt )

Ứng viên ghi danh học dự thính tại Thánh Kinh Thần Học Viện phải hoàn tất:

 • 1. Đơn ghi danh, ảnh chân dung (2in x 2in), những văn bằng – chứng chỉ (nếu có), và lệ phí ghi danh $50 (không bồi hoàn)
 • 2. Thư giới thiệu của Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh địa phương của ứng viên hoặc của vị Giám sát Khu vực gửi trực tiếp cho Viện. ( English Version, Bảng Tiếng Việt )
Tạo tài khoản để ghi danh