THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
314 S Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804 • Phone: (714) 491-0366 • Fax: (714) 491-0378
TRIẾT LÝ & MỤC TIÊU

Triết lý giáo dục tại Thánh Kinh Thần Học Viện được thiết lập dựa trên nhận thức rằng Hội Thánh được tạo dựng một cách thuộc linh trong Đấng Christ. Sự huấn luyện thực hành và kỷ luật giữa thần học và khoa học xã hội giúp chuẩn bị cho sinh viên phục vụ như những mục sư và giáo sư dạy Lời của Đức Chúa Trời, những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với Hội Thánh Việt Nam tại Việt Nam và hải ngoại.

Mục tiêu của Thánh Kinh Thần Học Viện là chuẩn bị những người nam, người nữ cho mục vụ của Phúc Âm Đức Chúa Jêsus Christ và sự phát triển của Vương quốc Đức Chúa Trời giữa vòng những Hội Thánh Việt Nam khắp thế giới. Để đạt được mục tiêu chung nầy, Viện đã đề ra những mục tiêu sau đây mà những sinh viên tốt nghiệp cần phải nhận biết trong các chương trình học của mình:

 • 1. Có năng lực trong những kỹ năng mục vụ, bao gồm truyền giáo, mở Hội Thánh mới, giảng dạy, quản trị, tư vấn, và những mối quan hệ cá nhân.
 • 2. Trau dồi một lòng trung thành cá nhân và tập thể một cách sâu nhiệm.
 • 3. Nhận biết và hiểu những nghiên cứu và thần học Thánh Kinh.
 • 4. Có một triết lý căn bản về sự phát triển mục vụ dựa trên sự nghiên cứu những tài liệu thần học và những tài liệu khoa học xã hội được chấp nhận.
 • 5. Có những kinh nghiệm mục vụ được hướng dẫn như huấn luyện thực hành, thực tập, v.v…
 • 6. Có tri thức, sự hiểu, và kinh nghiệm để phát triển một mục vụ thích ứng và hiệu quả giữa vòng người Việt Nam.
 • 7. Trở nên những Mục sư hiệu quả cho các Hội Thánh tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam, và khắp nơi trên thế giới.

Viện nhận thức rằng, Mục sư không chỉ được giáo dục và huấn luyện. Sự phát triển kỷ luật tự giác, một đời sống trung thành, sự khát khao Chúa, và lòng trắc ẩn đối với con người không thể dạy được, nhưng những đức tính nầy cần được làm gương và khích lệ.

BAN GIÁO SƯ

Ban Giáo Sư của Thánh Kinh Thần Học Viện phản ảnh một sự kết hợp hài hòa của hai lãnh vực học tập và kinh nghiệm chức vụ. Hầu hết các giáo sư đều tốt nghiệp từ các viện đại học danh tiếng cùng các chủng viện thần học như Đại Học Luân Đôn (UK), Chủng Viện Báp-tít Tây Hoa Kỳ (CA), Chủng Viện Thần Học Fuller (CA), Trường Kinh Thánh Moody (IL), Đại Học Tây Bắc (IL), Đại Học Pepperdine (CA), Trường Thần Học Talbot (CA), Chủng Viện Báp-tít Bảo Thủ Miền Tây (OR), Trường Thần Học Wheaton (IL), v.v… Trong số đó có những Giáo hạt Trưởng hay Nguyên Giáo hạt Trưởng Giáo Hạt Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam – Hoa Kỳ và một số Mục sư đang phục vụ Chúa tại các Hội Thánh đang phát triển tại Hoa Kỳ. Những kinh nghiệm dồi dào các giáo sư mang đến lớp học khiến cho công tác trang bị và huấn luyện người phục vụ Chúa trở nên thích đáng và thực tế hơn. Điều nầy giúp cho mục vụ của những sinh viên tốt nghiệp trở nên kết quả hơn cho sự phát triển Vương quốc của Đức Chúa Trời giữa vòng người Việt.

HỌC TRÌNH

Niên học tại Thánh Kinh Thần Học Viện được chia làm hai học kỳ (Mùa Thu và Mùa Xuân), mỗi học kỳ 15 tuần lễ. Giữa hai học kỳ chính thức là hai khóa ngắn hạn (Mùa Đông và Mùa Hè), mỗi khóa 2 đến 4 tuần lễ.

Viện cũng có chương trình nghiên cứu độc lập nhưng chỉ giới hạn cho những sinh viên có nhu cầu cần kíp để kịp tốt nghiệp. Những sinh viên muốn tham dự chương trình nghiên cứu độc lập với một giáo sư, trước hết phải được sự cho phép của Mục sư Giám học. Trong chương trình nầy, sinh viên sẽ nhận sách giáo khoa và sách hướng dẫn dưới sự giám sát của giáo sư hướng dẫn.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Thánh Kinh Thần Học Viện áp dụng phương pháp học kết hợp (hybrid learning) để giúp cho các sinh viên có cơ hội được học Lời Chúa cách dễ dàng. Với phương cách mới mẻ nầy, sinh viên có thể vừa đi làm vừa tận dụng thời gian trong ngày để theo đuổi chương trình học tại bất cứ nơi đâu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chất lượng và kết quả của việc học kết hợp trực tuyến không hề kém phương cách học truyền thống. Sinh viên trong các lớp học kết hợp trực tuyến học cùng một nội dung trong cùng một thời gian với các sinh viên trong các lớp học truyền thống. Sinh viên phải đọc tài liệu mỗi tuần, làm bài kiểm, thảo luận, bài thi, và bài luận văn cuối khóa. Lớp học kết hợp trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng kết quả gặt hái cũng cao hơn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thánh Kinh Thần Học Viện cung ứng những văn bằng như sau để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và giúp họ hoàn thành những mục tiêu huấn luyện mục vụ:

 • Chứng Chỉ Mục Vụ – Certificate in Christian Ministry (36 tín chỉ)
 • Chứng Chỉ Cơ Đốc Giáo Dục – Certificate in Christian Education (36 tín chỉ)
 • Tốt Nghiệp Thần Học – Diploma in Theology (96 tín chỉ)
 • Cao Đẳng Thánh Kinh – Associate of Biblical Studies (66 tín chỉ)
 • Cử Nhân Mục Vụ – Bachelor of Christian Ministry (126 tín chỉ)
 • Cử Nhân Thần Học – Bachelor of Theology (126 tín chỉ)
 • Cao Học Mục Vụ Cơ Đốc – Master of Christian Ministry (48 tín chỉ)
 • Cao Học Cơ Đốc Giáo Dục – Master of Christian Education (48 tín chỉ)
 • Cao Học Thánh Kinh – Master of Biblical Studies (66 tín chỉ)