THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
314 S Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804 • Phone: (714) 491-0366 • Fax: (714) 491-0378

Thời Gian Làm Việc
• Thứ 2 - Thứ 6: 9AM - 5PM (PST)
• Thứ 7 - Chúa Nhật: Nghỉ
• Phone: (714) 491-0366
• Email: [email protected]